putnik putovanja
Putnik Travel agencija
Opšti uslovi putovanja
Na novoj adresi
PRETRAGA ARANŽMANA
Call centar
NEWSLETTER
IATA
YUTA
Banca Intesa
Easy Travel Card
Destinacija:

Vremeplov kroz Srbiju

2 dana (1 noćenje) / autobusom

Plan putovanja

1. dan: BEOGRAD - SMEDEREVO - KLADOVO
Sastanak grupe sa dogovorenog mesta u 7.30. Polazak u 8.00 sati.Dolazak u Vinču, arheološki lokalitet koji se nalazi u istoimenom selu, na desnoj obali Dunava. Praistorijsko naselje ima izgled niskog brežuljka. Vinča je naseljena u vreme starijeg neolita, oko 5500-5000 godina pre naše ere. Stanovnici su živeli u poluukopanim kolibama šatorastog izgleda, a proizvodili su posuđe od malo pečene zemlje, kameno oruđe i oružje. U vreme mlađeg neolita Vinča je postala veliki privredni, kulturni i verski centar, koji je presudno uticao na kulturu svih zemljoradničkih zajednica srednje i jugoistočne Evrope. Nakon razgledanja polazak za Smederevo, poznati istorijski grad, koji potiče iz 1430. godine kada je podignuta tvrđava za odbranu doline Morave od upada Turaka. Ispod duda, blizu gimnazije, Karađorđe je 1805. godine primio od Turaka ključeve tvrđave-grada. Polazak za Viminacijum, današnji Kostolac, blizu Požarevca, na ušću Mlave u Dunav, jedan od najznačajnijih rimskih gradova i vojnih logora od I do VI veka. Nakon razgledanja, nastavak putovanja za Golubac, tvrđavu podignutu na grebenu iznad Dunava na ulazu u Đerdapsku klisuru. Prvi put se spominje u izvorima 1337. kao mađarski grad. Početkom XV veka grad je dobio na upravu despot Stefan Lazarević. Odlazak u Kladovo, smeštaj u hotelu. Noćenje....više  manje
2. dan: KLADOVO - NEGOTIN - DONJI MILANOVAC - BEOGRAD
Doručak.. Posle doručka polazak za Negotin i selo Šarkamen. Obilazak carske palate Šarkamen, kasnoantičkog rezidencijalnog memorijalnog kompleksa nastalog krajem III i početkom IV veka, u periodu tetrarhije. Nakon razgledanja putovanje ka Donjem Milanovcu. Odlazak do arheološkog lokaliteta Lepenski vir, poseta praistorijskom naselju starom oko 8.000 godina. Lokalitet se prostire na površini od 3.000 m2. Naselje je iz doba mezolita i ranog neolita, sa elementima nove i nepoznate kulture u evropskoj istoriji. Polazak za Beograd. Dolazak u večernjim satima....više  manje