putnik putovanja
Putnik Travel agencija
Opšti uslovi putovanja
Na novoj adresi
PRETRAGA ARANŽMANA
Call centar
NEWSLETTER
IATA
YUTA
Banca Intesa
Easy Travel Card
Destinacija:

Vojvodina kroz vekove

1 dan / autobusom

Plan putovanja

1. dan: BEOGRAD - FRUŠKA GORA – SREMSKI KARLOVCI - SIRMIUM – BEOGRAD
Sastanak grupe sa dogovorenog mesta u 7.30. Polazak u 8.00 sati. Odlazak na Frušku goru. Obilazak manastira. Krušedol: manastir sagrađen 1515. godine od strane vladike Maksima Brankovića i njegove majke Angeline. Hopovo: manastir u kome se zamonašio prosvetitelj Dositej Obradović. Ikonostas je radio Teodor Kračun. Beocin: prvi pouzdan pomen o manastiru zabeležen je u turskim popisima iz 1566. i 1578. godine početkom XVII veka crkva je u ruševinama. Novi hram, koji danas postoji podignut je na starom crkvištu ktitorstvom M. Milakovića koji je dao 9.000 forinti u tu svrhu. Jazak: po narodnom predanju Jazak je osnovao Srpski despot Jovan Branković i postoji kao ženski manastir do 1774.g.
Posvećen je Vavedenju Presvete Bogorodice. Nastavak puta za Sremske Karlovce ovaj grad se prvi put pominje 1308. godine i to kao tvrdjava pod imenom Karom koja je bila podignuta na Rimskim temeljima, jer se u doba rimskog carstva na mestu današnjeg grada nalazilo malo utvrdjenje. Slovensko ime Karlovci zabeleženo je 1523 godine. Izgled grada koji se sada može videti potiče s kraja 19 veka i početkom 20 veka. Gradjevine koje potiču iz 18 veka i dalje dominiraju gradom: Kapela mira, katolička crkva Sv.Trojstva, Saborna crkva Sv.Nikole, Patrijaršijski dvor, Karlovačka gimnazija i dr. Putovanje ka Sremskoj Mitrovici jednom od najstarijih gradova u Vojvodini. Antički grad Sirmijum koji se nalazio na teritoriji današnje Sremske Mitrovice je bio prestonica Rimskog carstva tokom perioda tetrarhije.
Carska palata je podignuta krajem 3 i početkom 4 veka, na lokalitetu su otkriveni masivni zidovi, ostaci grejnog sistema i mozaici. Sada se na lokalitetu može videti samo jedan deo imperijalnog kompleksa. Unutrašnji kompleks krase, mozaički poovi, fragmenti fresaka, arhitektonska dekoracija od kamena iz Egipta, male azije, Grčke i Italije. Povratak za Beograd. Dolazak u večernjim satima.
...više  manje